98%
adó
adó alapja
adóalap
adóbevétel kisesés veszélye
adócsalás
adóelöny
adókedvezmény
adómentes
adómentesség
adóraktár
adószám
adótitok
áfa
áfa alapja
áfa csoport
áfa levonás
áfa levonása
áfa levonási jog
áfa mentesség
áfa nem járulékalap
áfatervezés
áfa visszaigénylés
aki a számlán áfa-t tüntet fel
ajándékozás
alkotórész
apport
arányosítás
árba beépült költség áfa-ja
árbevétel

árengedmény
árfolyamnyereség
árrés adózás
átalakulás
átminősítés
bankszámla
becslés
befektetési arany közvetítése
befektetési tanácsadás
bejelentkezés előtt
bejelentett részesedés
béren kívüli juttatás
bérmunka
bizalomvédelem elve
bizomány
bizonyítás
bizonylatok tételesen
biztosítás közvetítés
büntetőper és a közigazgatási per kapcsolata
CMR
CMR bizonyító ereje
csere
egészségügy
egészségügyi szolgáltatás
elállás
elengedés
eljárási határidö
előleg
elővezetés
első vevő fuvaroz
elszállítás bizonyítása
engedményezés
eredeti állapot
építési telek
értékpapír piaci értéke
eszközátruházás
export
fantom cég
felülröl-alulról

fiktív számla
foglaló
fordított adózás
föld
fuvarlevél
Gattyán ügy
gazdasági cél
Halifax magyarázat
háromszögügylet
határozat indoklás
hatodik irányelv
helyesbítés
helyi adó
illeték
import
ingatlan
ingatlan bérbeadás
ingyenes átadás
ingyenes értékesítés
ingyenes
ingyenesség
iratbetekintés
járulékos költség
járulékosan kapcsolódó
járulékosan kapcsolódó költség
jogok külföldi cégben
jogtalanul beszedett adó
jövedék
kapcsolódó vállalkozás
kapcsolt vállalkozás

kár
kártalanítás
kártérítés
KATA
kedvezményezett átalakulás
kedvezményezett eszközátruházás
kellő körültekintés
kettős adóztatás
kézbesítés
kifizetettségi feltétel
kiküldetés
kisajátítás
kiutalás előtti ellenőrzés
költségvetési csalás
költségvetést nem érte kár
körhinta
körültekintés
kötbér
kötbér igény
kötvény
közös üzemeltetés

közösségen belüli szolgáltatásnyújtás
közösségen belüli termékértékesítés
közösségi jog
közvetítés
közvetített szolgáltatás
közvetlen hatály
KSH
külföldi munkavégzés
külön-külön
különös szabály
lánc
láncügylet
levonási jog
levonható áfa
magánhasználat
magán szakvélemény
magyar ügy
meghatalmazás
megkeresés
mögöttes felelősség
munkabér
munkaerő-kölcsönzés
munkviszony elhatárolása megbízás
nyilatkozattétel
objektív felelősség
offshore
orvosi szolgáltatás
osztalék
osztalék illetéke
önellenörzés
összesítö nyilatkozat
összetett ügylet
őssejt
plasztikai sebészet
perköltség
portfóliókezelés
raktározás
reformatio in peius tilalma
reklám
részvény
standstill clausula
szakértő
számla érvénytelenítése
számlabefogadó felelősség
számlázás
számlázási láncolat
számvitel
székhely
színlelés
színlelt
színlelt megbízási jogviszony
színlelt szerződés
szoftvertermékek
szúrópróbaszerű
sztornírozás
takeaway transaction
tanú
tao
tartalom elsődlegessége
tartalom és forma
tartozásátvállalás
társasház
telekadó
teljesítés
teljesítés helye
tényleges ellenérték
termékdíj
természetbeni kiegyenlítés
tévesen megfizetett
tisztességes eljárás
titkos adatgyűjtés
Tóth
tulajdonjog-fenntartás
tudta vagy tudnia kellett volna
túlszámlázás
trailer fee
transzferár
ügyfél
ügynök
ügynöki jutalék
üzlet és ingatlan értékelés
üzletszerüség
vagyongyarapodás
vagyonosodás
vállalkozásidegen
vállalkozási cél
valódi tartalom
váltó
védelem joga
végleges pénzeszközátadás
végrehajtás felfüggesztése
veszteség
veszteségelhatárolás
zálog

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd